Casa 1510. Vista del salón-comedor con amplio ventanal desde el exterior. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Vista del salón-comedor con amplio ventanal desde el exterior. NordEst Arquitectura | Alumilux

Casa 1510

Any de construcció
2018

NordEst Arquitectura

L’edifici es col·loca en el pendent dificultós i característic de Begur.
Un volum principal de formigó se situa relacionant-se amb les vistes, suportant sobre altres volums de pedra vista. D’aquesta forma, aconsegueixen recordar la materialitat mediterrània del context on s’emplaça.

Casa 1510. Plano lateral . NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Plano lateral de la vivienda donde se aprecia su integración en la pendiente. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Estancia superior en voladizo saliente cercano a la pendiente. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Estancia superior en voladizo saliente cercano a la pendiente. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Vista general donde se aprecia la puerta de entrada y las dos plantas. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Vista de la escalera que comunica ambas plantas y voladizo de hormigón. NordEst Arquitectura | Alumilux

La disposició dels volums genera una geometria en forma d’”L”, que permet obstaculitzar el vent del nord i protegir el pati amb piscina.

Casa 1510. Plano de la disposición de volúmenes en forma de L. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Plano de la disposición de volúmenes en forma de L. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Zona del salón-comedor cerrada con amplio ventanal vista desde el exterior. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Zona del salón-comedor cerrada con amplio ventanal vista desde el exterior. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Muro de grandes dimensiones donde se ajusta el perfil del ventanal. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Muro de grandes dimensiones donde se ajusta el perfil del ventanal. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Los materiales utilizados combinan el hormigón y el vidrio. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Los materiales utilizados combinan el hormigón y el vidrio. NordEst Arquitectura | Alumilux

“L’estètica ve definida pel predomini del volum principal, de formigó i vidre. Les altres parts edificades s’entenen sortides del terreny i, per a tant, es relacionen amb el material que les defineix, de pedra vista”.

NordEst Arquitectura

Casa 1510. Los materiales utilizados combinan el hormigón y el vidrio. NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Los materiales utilizados combinan el hormigón y el vidrio. NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Salón con amplios ventanales que incluye chimenea y espacio para el televisor . NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Salón con amplios ventanales que incluye chimenea y espacio para el televisor . NordEst Arquitectura | Alumilux
Casa 1510. Ottima Classic. Detalle de la estructura perfil-vidrio . NordEst Arquitectura | Alumilux

OTIIMA Classic, la sèrie que hi ha darrere d'aquest projecte.

La finestra que va marcar el camí cap al món minimalista.

Casa 1510. Ottima Classic. Detalle de la estructura perfil-vidrio . NordEst Arquitectura | Alumilux Descobrir sèrie
Casa 1510. Vista frontal de la estructura principal fabricada en hormigón . NordEst Arquitectura | Alumilux Casa 1510. Vista frontal de la estructura principal fabricada en hormigón . NordEst Arquitectura | Alumilux