La Glacière | Vista general y exterior del edificio | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Vista general y exterior del edificio | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux

La Glacière

Any de construcció
2018

RCR Arquitectes + Pinedo Architectes

La Glacière | Jardín y zonas de acceso | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Jardín y zonas de acceso | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux

Construcció d’un edifici d’habitatge col·lectiu i d’una farmàcia. El conjunt s’inscriu en un context de desenvolupament urbà d’un sector de la ciutat de Merinhac, segona municipalitat de la metròpolis de Bordeus. El projecte s’inscriu en el perímetre complet d’una illa del sector. La implantació és al llarg dels quatre costats de l’illa urbana, l’interior de la qual està ocupat per un jardí d’ús privat.

La Glacière | Planos de la construcción | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Planos de la construcción | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Vista general exterior del edificio con árboles | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Vista general exterior del edificio con árboles | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux

Els rastells horitzontals i els perfils verticals serveixen de barana, de revestiment i de protecció solar. La densitat del perfil vertical, així com l’alineació dels nivells, va variant per crear efectes diferents però subtils dins d’un únic principi de façanes.

La Glacière | Plano del diseño de ventanas Ottima | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Plano del diseño de ventanas Ottima | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Piezas de aluminio para ventanas Ottima | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción y montaje de los ventanales | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción y montaje de los ventanales | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Proceso de construcción y montaje de los ventanales | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux

Les façanes estan compostes a partir d’unes línies horitzontals que les envolten en el perímetre exterior i interior. Es completa el dispositiu amb perfils en L verticals disposats de forma aleatòria.

La Glacière | Vista general exterior de los dos edificios | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción de las zonas de entrada | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Vista general exterior del jardín y la escalera de acceso | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción de las zonas de entrada | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Vista general exterior de los dos edificios | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Vista general exterior del jardín y la escalera de acceso | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción de las zonas de entrada | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Proceso de construcción de las zonas de entrada | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux
La Glacière | Vista general exterior de todo el edificio | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux La Glacière | Vista general exterior de todo el edificio | RCR Arquitectos y Pinedo Architectes | Alumilux