Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux

Marengo

Any de construcció
2013-2016

RCR + Jairo Pinedo

Dins del perímetre del nucli antic de la ciutat de Burdeus, que forma part del patrimoni històric de la humanitat de la UNESCO, neix aquesta intervenció que consisteix a identificar els elements d’origen d’un edifici. Les seves voltes enterrades van ser construïdes en el segle XVI i van servir de reserva d’aliments al claustre religiós contigu.

Marengo | Esbozos de detalles del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Esbozos de detalles del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Fachada principal y antigua del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Fachada principal y antigua del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Bóvedas enterradas | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Bóvedas enterradas | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux

En els segles XVIII i XIX va ser construït un edifici de dos nivells creat per activitats artesanals i industrials. Conforme a la tradició de la ciutat, l’edifici no exhibeix la particularitat dels seus usos i es va fundar en el paisatge del carrer medieval. Així, el nivell de les caves amb la seva escala monumental és ocupat per una galeria d’art; la planta baixa, per un porxo comú i el taller d’arquitectura i la planta superior, per un habitatge unifamiliar.

Marengo | Planos del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Planos del edificio | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Taller de arquitectura con perímetro acristalado con ventanales Ottima | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Taller de arquitectura con perímetro acristalado con ventanales Ottima | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Galería de arte con hamaca y vigas de madera | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux

“El projecte conserva i reinterpreta els elements singulars del lloc. Les particularitats de l’antic edifici s’han mantingut o enfortit en molts aspectes”

RCR Arquitectes
Pinedo Architectes

Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Taller de arquitectura con profesionales trabajando | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Cristales Ottima sobre restos del antiguo edificio del siglo XVI | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux
Marengo | Taller de arquitectura con profesionales trabajando | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux Marengo | Taller de arquitectura con profesionales trabajando | RCR + Jairo Pinedo | Alumilux