La companyia elèctrica AgriEnergia obre una oficina d’atenció en un local en cantonada a Banyoles. Una mampara-làmpada i el canvi de lloc de l’accés articulen la intervenció.
 
Sobre la diagonal del local s’instal·la un radiador lluminós, de geometria ondulada, que reconeix la cantonada i separa l’oficina en dos àmbits: un d’atenció al públic i un altre de despatxos privats.
 
Vidres plans, disposats seguint la traça de la mampara i en perpendicular, configuren aquest radiador lluminós. Les làmines empresonen i multipliquen la llum i la converteixen en l’atmosfera del local. La repetició i la curvatura li donen una visió vibrant, que contribueix a desmaterialitzar el vidre.
 
La mampara és una gran làmpada que actua com a reclam del local, coronada per uns motius daurats que la fixen al sostre. El conjunt celebra l’episodi clau de la integració de l’electricitat en l’arquitectura dels anys vint i, alhora, fa explícita una de les formes que pren el producte que aquí es despatxa: la llum. La companyia elèctrica AgriEnergia obre una oficina d’atenció en un local en cantonada a Banyoles. Una mampara-làmpada i el canvi de lloc de l’accés articulen la intervenció.
 
Sobre la diagonal del local s’instal·la un radiador lluminós, de geometria ondulada, que reconeix la cantonada i separa l’oficina en dos àmbits: un d’atenció al públic i un altre de despatxos privats.
 
Vidres plans, disposats seguint la traça de la mampara i en perpendicular, configuren aquest radiador lluminós. Les làmines empresonen i multipliquen la llum i la converteixen en l’atmosfera del local. La repetició i la curvatura li donen una visió vibrant, que contribueix a desmaterialitzar el vidre.
 
La mampara és una gran làmpada que actua com a reclam del local, coronada per uns motius daurats que la fixen al sostre. El conjunt celebra l’episodi clau de la integració de l’electricitat en l’arquitectura dels anys vint i, alhora, fa explícita una de les formes que pren el producte que aquí es despatxa: la llum.

Radiador de llum

Any de construcció
2016

Un parell d'arquitectes

Radiador de llum | Vista exterior del local con el radiador luminoso al fondo | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista exterior del local con entrada y radiador luminoso al fondo | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista frontal de la entrada al local con voladizo sobre la pueta | Un parell d’arquitectes | Alumilux Radiador de llum | Vista frontal de la entrada al local con voladizo sobre la pueta | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Radiador de luz con vidrios planos colocados en perpendicular | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista general de la oficina con clientes y radiador de luz al fondo | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista general de la oficina con clientes y radiador de luz al fondo | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista general de la oficina con clientes y radiador de luz al fondo | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Mesa de reunión con 3 sillas y radiador de luz detrás | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Detalle de los vidrios planos del radiador de luz con logos corporativos | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Detalle de la curva del radiador de luz con vidrios planos | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Embellecedores colocados en el techo sobre las lamas de vidrio | Un parell d’arquitectes | Alumilux
Radiador de llum | Vista general de la oficina desde el exterior | Un parell d’arquitectes | Alumilux Radiador de llum | Vista general de la oficina desde el exterior | Un parell d’arquitectes | Alumilux