RefugioAño | Vista del ventanal principal fabricado con ventans Ottima | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux RefugioAño | Vista del ventanal principal fabricado con ventans Ottima | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux

Refugi

Any de construcció
2021

NWLND Rogiers Vandeputte

Refugio | Vista exterior del pabellón rodeado de bosque y vegetación | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Lago del pabellón con el bosque al fondo|  NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Fachada principal a través de una de las aberturas rectangulares | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Zona interior con pequeño fregadero sobre pared de hormigón | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Facha principal abierta hacia la zona interior con fregadero sobre pared de hormigón | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux Refugio | Facha principal abierta hacia la zona interior con fregadero sobre pared de hormigón | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Escalera interior del pabellón de jardín con ventana Ottima circular | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Ventana Ottima en zona interior del pabellón | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Ventanal Ottima del pabellón que permite acceso hacia el exterior | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Refugio | Estanque con fachada principal al fondo | NWLND Rogiers Vandeputte | Alumilux
Villa QDC 175 | Detalle del sistema de cierre y encaje de las ventanas Ottima | Philippe Meyer Architecte | Alumilux

Otiima Plus, la sèrie darrere d'aquest projecte.

La finestra minimalista amb millors prestacions del mercat, amb excel·lents rendiments tèrmics, permeabilitat a l'aire i estanquitat a l'aigua.

Villa QDC 175 | Detalle del sistema de cierre y encaje de las ventanas Ottima | Philippe Meyer Architecte | Alumilux Descobrir sèrie
Refugio | Detalle del sistema de cierre y encaje de las ventanas Ottima | Philippe Meyer Architecte | Alumilux Refugio | Detalle del sistema de cierre y encaje de las ventanas Ottima | Philippe Meyer Architecte | Alumilux