Fusion 1.0

Minimalisme convertit
en experiència

La màxima expressió del minimalisme posat en pràctica.

Tot el que es va voler fer en el món del minimalisme fins el 2018, es materialitza en aquesta magnífica finestra corredissa invisible.

La disposició del perfil en forma de IPN deixa l'expai suficient entre el marc i la fulla per deixar passar l'acabat i produir-se l'ocultació total de l'alumini en tot el perímetre de la finestra.

Aquesta es fusiona amb l'edifici de tal manera que l'usuari tan sols és capaç de distingir una franja molt petita, eliminant la frontera entre l'interior i l'exterior.

Alumilux
Alumilux

La primera finestra que se submergeix en el projecte.

Alumilux

Amb espessor de 38 mm, aquest model permet assolir excel·lents resultats de transmitància tèrmica i resistència a les càrregues horitzontals del vent. Fins i tot ofereix una gran estanquitat a l'aigua gràcies a la seva canal capaç de drenar una gran quantitat d'aigua de pluja, fins i tot en condicions climàtiques extremes.

Alumilux

Transmitància tèrmica
Uw Ug = 0.7

Fins a
Uw 1.0 W/m2 K

Alumilux

Estanquitat
ISO EN 12208 + ISO EN 1027

E1650
(7 Classes superior a 9A)

Alumilux

Permeabilitat a l’aire
ISO EN 12207 + ISO EN 1026

Classe 4
(600 Pa o 110 km/h)

Alumilux

Resistència al vent
ISO EN 12210 + ISO EN 12211

Classe C5
(2000 Pa o 200 km/h)

Alumilux

Resistència a l’impacte
ISO EN 12600 + ISO EN 1630

Classe 5
(En 6 classes possibles)

Alumilux

Aïllament acústic
ISO EN 10140 + ISO EN 717

Rw: 42db (Fins a)

Alumilux

Seguretat
ISO EN 1627

RC2: (WK2)

Mòdul de càlcul 4.60 x 3.00 a transmitància tèrmica
ISO EN 10077-1 + ISO EN 10077-2 (fins a)

Descarregar fitxa tècnica
Alumilux

Triple Vidre. La finestra que complirà els teus somnis.

Alumilux

Com tots els nostres models 54, l'utilitzem per millorar les prestacions tècniques, augmentant el rendiment i l'eficiència del producte quan el projecte ho requereix. Estèticament, la finestra ofereix exactament les mateixes característiques que el model anterior.

Alumilux

Transmitància tèrmica
Uw Ug = 0.7

Fins a
Uw 1.0 W/m2 K

Alumilux

Estanquitat
ISO EN 12208 + ISO EN 1027

E1650
(7 Classes superior a 9A)

Alumilux

Permeabilitat a l’aire
ISO EN 12207 + ISO EN 1026

Classe 4
(600 Pa o 110 Km/h)

Alumilux

Resistència al vent
ISO EN 12210 + ISO EN 12211

Classe C5
(2000 Pa o 200 km/h)

Alumilux

Resistència a l’impacte
ISO EN 12600 + ISO EN 1630

Classe 5
(En 6 classes possibles)

Alumilux

Aïllament acústic
ISO EN 10140 + ISO EN 717

Rw: 42db (Fins a)

Alumilux

Seguretat
ISO EN 1627

RC2: (WK2)

Mòdul de càlcul 4.60 x 3.00 a transmitància tèrmica
ISO EN 10077-1 + ISO EN 10077-2 (fins a)

Descarregar fitxa tècnica
Alumilux Alumilux

3 sistemes d'obertures
possibles

Alumilux

Corredissa

La finestra corredissa es caracteritza per la seva obertura horitzontal. Es tracta d'un sistema de múltiples combinacions. L'ús de rodaments i vidre estructural permet arribar a grans dimensions. L'únic límit el posa la indústria del vidre.

Alumilux

Pocket

El sistema Pocket es caracteritza per l'ocultació de les fulles de la finestra corredissa en la paret. Les fulles lliscants es poden amagar en un sol sentit o ambdós sentits oferint la màxima obertura possible.

Alumilux

Corner

El sistema Corner s'ha desenvolupat amb l’objectiu d'obtenir una major llibertat visual. Permet prescindir de qualsevol element estructural mantenint tots els nivells de confort d'una finestra corredissa.

Sistemes de
panys

Imperceptible

OTIIMA ha desenvolupat un sistema de tancament ocult en el tirador. Un disseny intuïtiu i sofisticat amb una classificació de seguretat antiefracció WK2.

Opcionalment, podem afegir un sistema de seguretat parental, on l'obertura de la finestra requereixi ambdues mans a diferents alçades.

Alumilux

Sistema de motoritzacions
i domòtica

Totes les finestres d'OTIIMA poden ser motoritzades.

La tecnologia que ofereix OTIIMA permet fabricar finestres de grans dimensions. Això suposa un important increment de pes per fulla. Per facilitar l'obertura de forma pràctica i senzilla, OTIIMA ofereix l'opció de motoritzar totes les seves sèries.

Alumilux
OPCIONS DE MOTORITZACIÓ

Motorització superior

És l'opció més comuna. Només són necessaris 15 centímetres per la seva total integració a l'obra.

En el cas d'una errada de subministrament elèctric, permet canviar fàcilment a obertura manual.

Al detectar obstacles, el sistema de seguretat s'activa i el motor para automàticament.

OPCIONS DE MOTORITZACIÓ

Motorització lateral

Apareix per requisits constructius. Es va dissenyar per oferir una alternativa a la motorització superior.

Tots els motors es poden accionar mitjançant interruptors i comandaments a distància. Compatible amb sistemes de domòtica.

OPCIONS DE MOTORITZACIÓ

Motorització Inferior

És la més exigent de totes les opcions per la seva complexitat tècnica i de registre.

Un sol motor permet moure un conjunt de fulles de manera fàcil fins a 3.000 kg.

SISTEMES ESPECÍFICS

Sistema Lluerna

OTIIMA ofereix opcionalment la possibilitat de motoritzar els lluernaris. Si aquest és utilitzat com a accés d'entrada a la terrassa es pot optar per una versió Pocket.

SISTEMES ESPECÍFICS

Sistema de porta pivotant

En el cas de voler una porta automatitzada, OTIIMA ofereix l'opció de motorització.

Accessoris disponibles per a OTIIMA Fusion 1.0

Mosquitera oculta

Amb el propòsit de simplificar la solució constructiva, proporcionar una ventilació creuada i oferir una protecció contra els insectes, hem desenvolupat una mosquitera totalment integrada en un dels carrils verticals del marc de la finestra.

Alumilux

Especialistes en grans dimensions, corbats i inclinats.

Descobreix més
sèries d'OTIIMA

No et quedis amb cap dubte sobre tot el nostre ventall de productes

    Si busca una solución en concreto puede pedir una cita con nosotros.
    ¿Cómo quiere que le contactemos?