Alumilux Alumilux

Hotel Casa Cacao

Año de construcción
2017-2020

cAllís mArès arquitectes

Alumilux Alumilux
Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux Alumilux
Alumilux

Otiima Plus, la sèrie darrere d'aquest projecte.

La finestra minimalista amb millors prestacions del mercat, amb excel·lents rendiments tèrmics, permeabilitat a l'aire i estanquitat a l'aigua.

Alumilux Descobrir sèrie
Alumilux Alumilux