Alumilux Alumilux

La Glacière

Año de construcción
2018

RCR Arquitectes + Pinedo Architectes

Alumilux Alumilux

Construcció d’un edifici d’habitatge col·lectiu i d’una farmàcia. El conjunt s’inscriu en un context de desenvolupament urbà d’un sector de la ciutat de Merinhac, segona municipalitat de la metròpolis de Bordeus. El projecte s’inscriu en el perímetre complet d’una illa del sector. La implantació és al llarg dels quatre costats de l’illa urbana, l’interior de la qual està ocupat per un jardí d’ús privat.

Alumilux Alumilux
Alumilux Alumilux

Els rastells horitzontals i els perfils verticals serveixen de barana, de revestiment i de protecció solar. La densitat del perfil vertical, així com l’alineació dels nivells, va variant per crear efectes diferents però subtils dins d’un únic principi de façanes.

Alumilux Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux Alumilux

Les façanes estan compostes a partir d’unes línies horitzontals que les envolten en el perímetre exterior i interior. Es completa el dispositiu amb perfils en L verticals disposats de forma aleatòria.

Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux
Alumilux Alumilux